Hội nghi CBCCVC đầu năm 2018-2019

Tháng Mười 5, 2018 11:18 sáng

1- Ngày 29/9/2018 Hội nghị CBCCVC đầu năm thành công tốt đẹp

2- Hội nghị Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

– Nguyễn Quốc Sử

– Nguyễn Minh Đức

– Doãn Ngọc Báu

IMG_20180929_161819IMG_20180929_095542 (1)IMG_20180929_095542IMG_20180929_095741IMG_20180929_102649IMG_20180929_103241IMG_20180929_103402IMG_20180929_103414IMG_20180929_103427IMG_20180929_103645IMG_20180929_161819IMG_20180929_161921